RESPONDENTI

(Respondenti jsou seřazeni podle abecedy.)

„Lidé, které jsem zpovídal, vstupovali přirozeně do mého života, často na základě doporučení od přátel, nebo jsem s nimi strávil nějaký čas. Mnozí jsou autoři bestsellerů, jiní jsou méně známí. Podstatné je, co mně v daném okamžiku, během dlouhého rozhovoru před kamerou, řekli o smyslu života. Mohli se zde objevit úplně jiní myslitelé, ale objevili se právě tito lidé, protože vše je tak, jak má být. Jinak to v tento okamžik být nemohlo. Nikdo z nich asi není bez životních omylů, stejně jako já, stejně jako my všichni. Učíme se každý den. Do Tajemství a smyslu života patříme všichni, s celou svou minulostí i budoucností. Pro mne je důležité a podstatné, co zazní ve filmu, tak jak jsem všechny v přítomnosti potkal…“

 
Petr Vachler, autor filmu

 

Shaykha Amat-un-Nur

Shaykha Amat-un-Nur

(Naila Hayat Noon)

Shaykha Amat-un-Nur z Pákistánu má magisterský titul z komparativní filosofie – islámský a západní mysticismus. Patnáct let aktivně kráčí súfijskou cestou jako žákyně Pir Zia Inayat Khana, hlavy řádu Inayati, v němž je zástupkyní pro oblast Jihovýchodní Asie a duchovní poradkyní. Pracuje na odkrývání jediného Světla a Pravdy, vyzařující ze Srdce všech náboženských a duchovních tradic, duchovním vzděláváním a hlásáním krásy jednoty v různosti a harmonie lidské existence.

Vincent Bridges

Vincent Bridges

Americký spisovatel, badatel a cestovatel. Dlouhodobě se věnuje různým esoterickým naukám, tajemným a tajuplným aspektům dějin i života člověka, soustředí se na témata spojená s historií, geomancií, geobiologií, magií a hledáním souvislostí. Je považován za předního esoterického historika a patří k uznávaným světovým autoritám na Nostradama a jeho proroctví. Zabývá se také studiem alchymie a s ní spojených historických osobností, např. alchymistů Johna Dee či Edwarda Kellyho.

Rinaldo Brutoco

Rinaldo Brutoco

Americký lektor, spisovatel, kouč a expert na moderní technologie v odvětví průmyslu. Je nazýván praktickým vizionářem, nositelem změny a futuristou. Rinaldo publikoval řadu odborných článků a knih, které řeší úlohu a odpovědnost podniku v personálních, environmentálních a sociálních vztazích. Rinaldo jedinečným způsobem kombinuje teorii a praxi tak, aby usnadnil řídícím pracovníkům a organizacím přizpůsobit se změně prostřednictvím průlomových ideí.

Carl Johan Calleman

Carl Johan Calleman

Švédský biolog, spisovatel, expert na problematiku mayského kalendáře. Vystudoval toxikologii na univerzitě ve Stockholmu a zaměřil se na výzkum rakoviny a životního prostředí. Od roku 1979 se intenzivně zajímá o mayskou kulturu, spolupracuje s mayskou Radou starších. Tvrdí, že vývoj biologie, historie a lidského vědomí se odráží v mayském kalendáři. Callemanův výzkum naznačuje, že život se na naší planetě nevynořil náhodou a odnikud, ale že Země byla pro tento účel zvlášť vybrána.

Adjan Chaiwood

Adjan Chaiwood

Thajský opat kláštera Wat Nong Bua přišel do budhistického kláštera ve svých 28 letech, po službě v armádě. Adjan (thajský název pro učitele) následně strávil deset let v ústraní při meditaci, a dva roky v naprosté samotě v jeskyni. Opat kláštera zastává v buddhistické hierarchii i v thajském společenském životě vysoké postavení.

Deepak Chopra

Deepak Chopra

Ind žijící v USA je světovou autoritou v oblasti výživy, zdravého života a osobního rozvoje. Vedl lékařskou praxi se specializací na endokrinologii, je univerzitním profesorem. Vytvořil vlastní filosofii léčení, která propojuje tradiční východní léčitelské umění s tím nejlepším, co nabízí západní medicína. Základním pilířem našeho zdraví je propojení mysli a těla a péče o jejich rovnováhu. Naším záměrem pak je dosažení fyzického uzdravení, emocionální svobody a vyššího stavu vědomí.

 
 
Kiesha Crowther

Kiesha Crowther

(Little Grandmother)

Americká indiánská šamanka, která patří mezi dvanáct světových strážců moudrosti. Jejím úkolem je předávat důležité poselství předků týkající se přechodu Země do vyšší dimenze. Založila Kmen mnoha barev (Tribe of Many Colors), do něhož zve všechny, kdo chtějí pomoci Matce Zemi, přejí si žít svým srdcem a dokážou si uvědomit, kým skutečně jsme. Její poselství apeluje na změnu individuálního a planetárního vědomí tak, abychom mohli žít v míru a vzájemné harmonii se vším kolem nás.

Ruediger Dahlke

Ruediger Dahlke

Německý lékař a psychoterapeut se zaměřením na komplexní medicínu. Vystudoval lékařství na univerzitě v Mnichově, po té absolvoval lékařskou přípravu v oboru přírodní léčby a psychoterapie. Získal také praktické poznatky z oblasti regresní terapie. Kromě práce psychoterapeuta se věnuje psaní knih, pořádání přednášek a seminářů. Je autorem více než 40 knih, které byly přeloženy celkem do 25 jazyků.

Emaho

Emahó

Emahó je americký Indián kmene Tewa. Už více než dvacet let se věnuje rituálu očistného Ohňového tance, ve kterém ukazuje, že neexistuje rozdíl mezi duchovním světem a světem práce a života. Jde o to naučit lidi nezávislosti ve svém vlastním životě, aby pak mohli učit své děti, jak stát na vlastních nohou a jak mít dobrou schopnost vlastního úsudku.

Sandra Epstein

Sandra Epstein

Brazilská lektorka a umělkyně. Studovala pedagogiku a umění, zabývala se psychologií a šamanismem. Po letech terapeutické praxe, pozorování a komunikace s biodiverzitou Atlantského deštného pralesa vytvořila esence Araretama a vzdělávací systém Araretama Emoční Fitness. Skrze tento systém nás prales učí obohatit a porozumět naší vnitřní biodiverzitě: co se děje uvnitř nás samotných, jaké jsou naše dichotomie a jak s nimi zacházet.

Amit Goswami

Amit Goswami

Indický vědec a profesor. Svůj život zasvětil kvantové fyzice, jeho specialitou je propojení této vědy s každodenním životem a se spiritualitou. Podle Goswamiho je možné propojit svět vědy a spirituality a v rámci kvantové fyziky vytvořit prostor pro duchovní koncepty, i pro témata, jako jsou Bůh, život po smrti nebo reinkarnace.

Stanislav Grof

Stanislav Grof

Americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie. Kromě teoretického nástinu tohoto hnutí zkoumal také využití změněných stavů vědomí při léčení. Je objevitelem holotropního dýchání, napsal několik knih na téma psychospirituální krize. Grof je propagátorem názoru, že vědomí není průvodním jevem hmoty, ale prvotní vlastností bytí.

John Hawken

John Hawken

Britský psychoterapeut, konzultant, učitel tantry a šamanismu. John je jedním z nejzkušenějších učitelů tantry a práce s energií v Evropě, je vedoucím lektorem dlouhodobých výcvikových programů rozvíjení lásky, sexuality, intimity a partnerských vztahů pro dospělé. V jeho pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla, a tím pádem nalezení naší celistvosti.

James Humble

James Humble

Americký objevitel léčivých účinků roztoku, který nazval MMS – Master Mineral Solution. Tento roztok účinkuje na 90% všech známých nemocí, pomáhá při řadě chorob, které současná věda léčit neumí a navíc je levný. MMS, z něhož se uvolňuje oxid chloričitý, je schopen podle postupů Jima Humbla likvidovat veškeré patogenní mikroorganismy, které způsobují nemoci a to bez jakéhokoliv poškození zdravých lidských buněk. MMS je známé po celém světě a počet jeho uživatelů stále roste.

James Humble

James Joachim Hurtak

Americký sociolog, lingvista, futurista, a autor. Úzce a dlouhodobě spolupracuje se svou manželkou Desiree. Zabývají se pestrou škálou oborů, včetně náboženství a filozofie, životního prostředí, nekonvenčními teoriemi v oblasti planetárních věd a archeologie, atd. Prostřednictvím “Akademie pro budoucnost vědy,” se snaží povzbudit lidi, aby využívali nové a nově vznikající technologie. Akademie také podporuje výzkum technologií a vzdělávání, environmentální studia a filozofii, nebo sociální projekty spojené s ochranou původních domorodých kmenů.

Ana Auntie Kapihe

Ana Auntie Kapihe

Havajská šamanka, která své znalosti zdědila po předcích, zejména po dědečkovi Josephovi Kapihe, který předal Aně veškeré své vědění, včetně techniky masáže Lomi Lomi. Ana spojuje tradiční havajské učení a původní moudrost indiánů kmene Hopi. Pobývala také v japonském klášteře, prošla Sufi zasvěcením, ovládá Jaj-Do techniku japonského meče a vyučuje judo.

Konstantin Korotkov

Konstantin Korotkov

Ruský univerzitní profesor, vědec, držitel 17 patentů na vynálezy v oblasti biofyziky. Přednáší informatiku a biofyziku, je autorem 9 knih, publikoval přes 200 článků v odborných časopisech. Svůj život zasvětil studiu duchovních světů z vědeckého hlediska. Zabývá se elektrofotonikou, která umožňuje přímé sledování lidského energetického pole v reálném čase a pozorování nerovnováhy ovlivňující individuální zdravotní stav. Následně usnadňuje diagnózu pacientů.

Ervin Laszlo

Ervin László

Maďarský filosof vědy, zakladatel systémové filosofie a teorie obecné evoluce a jeden z vůdčích teoretiků integrálního myšlení. Proslul rovněž svou prací v oblasti výzkumu budoucnosti a v posledních letech pak zejména svou kosmologickou teorií spojitosti („Ákášické paradigma“) či novým konceptem kosmu, života a vědomí.

Sergei Lazarev

Sergej Nikolajevič Lazarev

Ruský léčitel, psycholog, bioenergoterapeut a autor mnoha knih. Objevil a popsal karmický mechanismus, který již byl v mnoha pramenech popisován, ale dosud nebyl nikým prozkoumán. Jako první v historii nejenom rozpoznal nejhlubší struktury duše ovlivňující náš osud a zdraví, ale také na základě nesčetných studií dokázal, že působením na chování a emoce člověka můžeme měnit k lepšímu jeho osud, charakter i zdraví. V jeho výzkumech se věda a náboženství spojují v jeden harmonický celek.

Paramhans Swami Maheswarananda

Paramhans Swami Mahéšvaránanda

Indický autor systému “Jóga v denním životě”, zakladatel Mezinárodní společnosti Šrí Díp Mádhavánanda Ášram. Starodávnou jógovou tradici propojil se svými bohatými zkušenostmi a výsledky bádání moderní vědy a vytvořil tak mistrovsky uspořádaný systém Jóga v denním životě. Učí, jak dosáhnout dobrého zdraví fyzického, mentálního, sociálního a duchovního, jak dospět k harmonii, vnitřnímu míru a duchovnímu rozvoji.

Lynne McTaggart

Lynne McTaggart

Americká spisovatelka, novinářka, vydavatelka a lektorka. Okruh jejího zájmu by se dal nazvat „mostem mezi vědou a spiritualitou“, zabývá se vědomím, fyzikou, praktikami konvenční i alternativní medicíny a vědou o spiritualitě. Lynne je autorkou kurzu Living The Field (Život v poli) a pořádá velice úspěšné konference a workshopy, které mají lidem pomoci využívat nejnovější vědecké modely a výzkumy v každodenním životě.

Tim Mitchell

Tim Mitchell

Australský lektor a učitel Védské meditace, ájurvédy a jógy. Na svých seminářích prezentuje praktický způsob, jak žít svůj život v souladu s cykly a rytmy světa kolem nás, jak porozumět jedinečnosti každého z nás a žít tak svůj život ve zdraví, pohodě a naplno. Kvalita všeho, co děláme, přímo závisí na tom, jak dobře či špatně jsme odpočatí – kde chybí kvalitní odpočinek, chybí i síla a tvořivost. Přístupnou a moderní formou vysvětluje, že ájurvéda není cizokrajná věda, ale praktická moudrost.

Anisia Semizool Mongush

Anisja Semizool Monguš

Jihosibiřská šamanka, odbornice na tradiční rituály a zpěvy, pochází z Ruské republiky Tuva. Šamankou se stala v pětatřiceti letech po dlouhodobé nemoci, z níž se nemohla uzdravit. Její rodina tehdy přizvala k nemocné šamanku, která zjistila, že se jedná o projevy „šamanské nemoci“ a pozvala ji do šamanského domu v Kyzylu. Anisja její pozvání přijala a naučila se zde tamní šamanské praxi.

Cacique Ninawa Interviewee

Cacique Ninawa

Náčelník kmene Huni Kui, který žije ve státě Acre v brazilské Amazonii. Je léčitelem a aktivistou za práva původních obyvatel a předsedá Federaci Huni Kui neboli Kaxinawa, což znamená „pravý lid“. Jeho etnická skupina čítá asi 8 000 lidí, kteří žijí na 114 000 hektarech. Jako velvyslanec svého lidu, který cestuje po celém světě, se Ninawa angažuje také v agrolesnictví a v boji proti zneužívání obchodu s emisemi uhlíku. V říjnu 2017 se připojil k Alianci Strážců Matky přírody. Ta nabídla světu Deklaraci Aliance Strážců a dětí Matky Země, na které Ninawa aktivně participuje i jako delegát všech původních obyvatel Brazílie.

Tim Wallace Murphy

Tim Wallace Murphy

Britský badatel, publicista a odborník na staroanglické dějiny. Zaměřoval se na gnosticismus, historii templářského řádu a středověké ezoterické tradice.  Zakladatel Evropského institutu pro studium dědictví templářů. Ve svých knihách a přednáškách se zabýval tím, jak spirituální transformace ovlivňuje jednání v reálném světě, v minulosti i přítomnosti, a nabízí zasvěcený a do hloubky jdoucí pohled na témata, která by nám, podle některých autorit, měla zůstat utajena.

Srikumar Rao

Šrikumar Rao

Indický profesor, kouč, lektor na několika prestižních školách. V minulosti pracoval na manažerských pozicích ve významných světových společnostech. Je autorem několika knižních bestsellerů, které se zabývají osobním rozvojem. Ve svých kurzech vychází mj. z východní filozofie, kterou přizpůsobuje jedinci žijícímu v postindustriální společnosti. Ve svých kurzech manažerům radí, jak dosáhnout vyrovnaného života, jak dosáhnout štěstí. Sám říká: „Očekávat, že meditace v Indii vyřeší váš život, je vážně mimo…“

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz

Mexický autor knih o neošamanismu, spiritualitě New Age a novém poselství vedoucím člověka k osobní svobodě. Zkoumal lidskou mysl z pohledu toltéckých tradic i z vědeckého hlediska, propojil starobylé vědění s moderními teoriemi a vytvořil nové poselství pro celé lidstvo, které je založeno na pravdě a zdravém rozumu. Jeho nejznámější kniha Čtyři dohody poprvé vyšla v roce 1997 a od té doby se celosvětově prodalo více než 4 miliony výtisků.

 
 
 
David Steindl-Rast

David Steindl-Rast

Rakouský duchovní, který ve Vídni vystudoval umění, antropologii a psychologii na Akademie der bildenden Künste (MA) a na Universität Wien (PhD). V roce 1953 vstoupil do benediktinského kláštera Mount Saviour v Pine City, NY. Na pokyn tamějšího opata se účastnil buddhisticko-křesťanského dialogu, k němuž v r. 1967 získal povolení Vatikánu. V roce 1975 mu byla udělena Cena Martina Bubera za zásluhy o budování mostů mezi náboženskými tradicemi.

 
Jenny Wade

Jenny Wade

A developmental psychologist specializing in the structuring of consciousness and how changes in awareness can expand human potential. Her research of variations in normal adult consciousness forms the basis of a leadership and organization practice e.g. transformative leadership program sponsored by the International Peace Foundation and Prince Alfred of Liechtenstein. Her focus is on prenatal and near-death consciousness, nonduality, naturally occurring altered states, and an astronomical basis for ancient Indo-European paganism. Wade is the author of Changes of Mind: A Holonomic Theory of the Evolution of Consciousness, Transcendent Sex: When Lovemaking Opens the Veil and numerous academic articles.

Brandon Bays

Brandon Bays

Americká učitelka v oblasti léčení těla a mysli. Po vážné nemoci, kterou si sama dokázala vyléčit bez pomoci operací a léků, zformulovala unikátní léčebnou metodu zvanou Cesta (The Journey). Cesta umožňuje účinnou léčbu emocionálních a fyzických problémů na buněčné bázi, patří mezi mezinárodně uznávané, vysoce účinné léčebné procesy.

Dannion Brinkley

Dannion Brinkley

Americký autor, který ve svých knihách popisuje své bádání o zkušenostech lidí z blízkosti smrti. Ve svém zkoumání vychází i z vlastní zkušenosti, kdy byl 28 minut v klinické smrti. Během těchto 28 minut zažil detaily již dříve popisované lidmi se zkušeností s klinickou smrtí, i své – osobní a jedinečné – prožitky.

Lorna Byrne

Lorna Byrne

Irská mystička a spisovatelka. Od nejútlejšího věku vídala anděly a hovořila s nimi. V knize Andělé v mých vlasech (Angels in My Hair) poprvé otevřeně hovoří o svých zážitcích. Ve své druhé knize Schody do nebe (Stairways to Heaven) píše o vztahu lidské duše k tělu. Ve třetí knize Andělské poselství naděje (A Message of Hope from the Angels) zdůrazňuje sílu modlitby, lásky. Svým fanouškům (nehledě na jejich náboženské vyznání) poskytuje především naději a pomáhá jim uvědomit si, že mají po svém boku strážného anděla, ať už se v životě cítí jakkoliv osamělí.

Ricardo Cervantes Cervantes

Ricardo Cervantes Cervantes – EL Gorila

Ricardo, který vystupuje pod toltéckým jménem Tlahuizcalpantecuhtli, je jedním z duchovních vůdců své komunity, kteří ctí tuto posvátnou odpovědnost každý den. Ve své komunitě láskyplně známý jako „El Gorilla, byl vládou vítán za jeho úsilí o zachování kultury, které nedávno schválil generální konzulát MexikaRicardo také sloužil jako jediný domorodý zástupce v dialogu zaměřeném na pomoc „Angel Notionfilantropické organizaci jak ve Spojených státech, tak v Mexiku, uznávané za pomoc lékařům z Michiganské státní univerzity při práci s místními domorodými obyvateli Yucatánu a medicinmany pro vytvoření nemocnice na Yucatánu, která zahrnuje jak západní medicínu, tak tradiční domorodou.

Peter Chappell

Peter Chappell

Anglický homeopat a vynálezce. Založil několik homeopatických klinik a dal podnět ke vzniku mnoha homeopatických škol v různých zemích světa. Jeho mnohaleté zkušenosti získané s pacienty s AIDS v Africe a více než třicetiletá homeopatická praxe ho přivedly k myšlence vyvinout vlastní rezonanční technologii PPD (Přirozená cesta k vnitřní svobodě), zaměřenou na zlepšování fyzické i mentální kondice a tím na zvyšování kvality života.

Andreas Clauss

Andreas Clauss

Německý autor, podnikatel a člen představenstva nadace “Novertis Stiftung” v Berlíně. Je označován za hlavního představitele fyzické ekonomie a bankovního a ekonomického heretika. Andreas pracuje přes 20 let ve finančním sektoru a velmi zábavně a srozumitelně vysvětluje pozadí finanční a hospodářské krize. Ukazuje, proč ke krizi muselo dojít, jaký budoucí vývoj se na nás chystá a jaké existují možnosti ubránit se – fakta hovoří sama za sebe.

James A. Cusumano

James A. Cusumano

Americký podnikatel, vědec, hudebník, filmový producent a hoteliér. Svou kariéru začal jako frontman úspěšné rock&rollové skupiny The Royal Teens. Vystudoval chemii, pracoval ve společnosti Exxon, v Silicon Valley založil společnost Catalytica. Z Kalifornie se později přestěhoval do České republiky, kde společně se svojí ženou Inéz provozuje exkluzivní lázeňský hotel Chateau Mcely. Inicioval vznik programů Mcely Forum a Leadership for Life zaměřených na tzv. vědomý leadership.

Erich Anton Paul von Daniken

Erich Anton Paul von Däniken

Švýcarský spisovatel a záhadolog, je považován za zakladatele tzv. spekulativní archeologie. Ve svých knihách prezentuje teorie, že Zemi v minulosti navštěvovali mimozemšťané a ovlivňovali historii lidstva. Svou první a asi nejdůležitější knihu „Vzpomínky na budoucnost“ vydal v roce 1968. Dänikenovy knihy byly přeloženy do 28  jazyků, bylo prodáno více než 60 miliónů výtisků, prakticky každý titul se stal bestsellerem.

Masaru Emoto

Masaru Emoto

Japonský vědec, který se zabýval výzkumem vody. Zjistil, že v jednotlivých vzorcích zkoumané vody vznikají rozličné krystalické útvary nejen v závislosti na tom, jaký je její původ (zda jde o vodu dešťovou, minerální, vodovodní, vodu z přehradních jezer či ledovců), ale že reakce vody (vznik krystalů, jejich symetrie či “krása”) závisí na tom, jak člověk s vodou nakládá. Zjistil, že utváření “vodních krystalů” lze ovlivnit například působením mobilního telefonu, televize, hudby, řeči a dokonce “pouhého” myšlení.

Jorge N Ferrer Ph D

Jorge N. Ferrer

Španěl žijící v USA je autorem oceňovaných knih například Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory Vision of Human Spirituality. V roce 2009 se stal poradcem organizace Religions for Peace při OSN v rámci výzkumného projektu zaměřeného na řešení globálních mezináboženských konfliktů.  Vede kurzy zaměřené například na transpersonální studie, ukotvené spirituální bádání, komparativní mysticismus, integrální rozvoj, teoretický výzkum nebo spirituální pohled na sexualitu a vztahy.

Charles Grob

Charles Grob

A Doctor of Medicine and the Director of the Division of Child and Adolescent Psychiatry at UCLA Medical Center, and Prof. of Psychiatry and Pediatrics at the UCLA School of Medicine. Dr. Grob conducted the first government approved psycho-biological research study of MDMA, and was the principal investigator of an international research project in the Brazilian Amazon studying the visionary plant brew, ayahuasca. He has also published the first approved research investigation in several decades on the safety and efficacy of psilocybin treatment in terminal cancer patients with anxiety. He is a founding board member of the Heffter Research Institute.

Lino be Guinsada

Lino be Guinsada

Filipínský léčitel, zakladatel spirituálního a léčebného centra Ragara Beach na ostrově Mindoro na Filipínách. Má neobyčejný dar léčit lidi a pomáhat jim najít či zesílit životní sílu, harmonii a zdraví. Léčba spočívá prostoupením rukou do těla na místa disharmonie či místa, kde se nacházejí energetické bloky způsobující nemoc. Své poslání vnímá jako misi a šíření Světla a sám sebe považuje za nástroj Ducha Svatého, který léčí tělo, duši i mysl člověka.

Octavio Rettig Hinojosa

Octavio Rettig Hinojosa

V Mexiku vystudovaný lékař, provedl více než 6000 sezení s přírodní látkou obsahující silnou psychedelickou sloučeninu 5-Meo-DMT (ropucha Bufo Alvarius, yopo), aby pomohl lidem zotavit se z různých problémů duševního zdraví. Lékařské vzdělání získal na University of Guadalajara v Mexiku. Poté, co objevil léčivé účinky sekretu ropuchy Bufo Alvarius, zavedl tento nástroj u kmene Seri v sonorské poušti, kde ropucha žije. Během let vyvinul unikátní léčebnou neošamanskou fúzi využívající této substance. Napsal knihu Toad of Dawn.

Desiree Hurtak

Desiree Hurtak

Americká socioložka, environmentalistka a filmová producentka. Úzce spolupracuje se svým manželem. Zabývá se mmj. environmentálními studiemi a filmovou dokumentací domorodých kultur a aktivitami pro zachování jejich kulturního dědictví. Je spoluzakladatelkou “Akademie pro budoucnost vědy.

David Vaughan Icke

David Vaughan Icke

Jeden z nejviditelnějších, nejotevřenějších a zároveň nejkontroverznějších britských spisovatelů a lektorů, označovaný za mistra globální konspirace. Icke byl sportovním komentátorem televize BBC a mluvčím Strany zelených, později začal hlouběji pátrat po podstatě řízení a ovládání našeho světa. Zabývá se manipulací lidské rasy v naší současné realitě a prezentuje nové úrovně jejího chápání.

 
 
Mabel Katz

Mabel Katz

Argentinský motivační spíkr, konzultantka, lektorka, autorka úspěšných knih. Patří mezi světové autority starého havajského učení Ho´oponopono. Mabel transformovala tuto spirituální metodu do prostředí velkých firem a mezinárodních korporací, kde slaví obrovské úspěchy, a kde ji provází hmatatelné výsledky. Žitím Ho´oponopono můžeme nejsnazší cestou dosáhnout rovnováhy, klidu, míru, hojnosti, zdraví, úspěchu a spokojenosti ve všech oblastech našeho života, a to pomocí mentálního a fyzického čištění, v procesu pokání, odpuštění a proměny.

Lui Krieg

Lui Krieg

Britský hudebník, lektor a léčitel. Na svých cestách po Indii, Thajsku a Americe si začal uvědomovat léčivou sílu krystalů a drahých kamenů. Po objevu jejich neomezených a charakteristických vlastností začal se svými návrhy designu a samotnou výrobou unikátní sady šperků a transformačních nástrojů. Založil Crystal Sound Academy of England, která se zabývá novými technikami léčení za pomoci zvuků krystalů – Crystal Sound Healer.

Ihaleakala Hew Len

Ihaleakala Hew Len

Havajský terapeut, psycholog, světová autorita na učení Ho’oponopono. Je označován za nejpodivuhodnějšího terapeuta světa – dokázal totiž uzdravit i zdánlivě nevyléčitelné a psychicky narušené pacienty, vězně a vlastně každého, aniž by se s ním kdy setkal. Prastaré havajské učení Ho’oponopono aktualizoval a upravil pro dnešní svět, a jeho prostřednictvím nás učí rozpouštět vzpomínky, které způsobují bloky a problémy.

Eduardo Luna

Eduardo Luna

Holds a Ph.D. from the Department of Comparative Religion Stockholm University and was an Assistant Professor in Anthropology in Brazil. He is the Director of Wasiwaska, Research Center for the Study of Psychointegrator Plants, Visionary Art and Consciousness in Brazil. Dr. Luna is the author of Vegetalismo: Shamanism among the Mestizo Population of the Peruvian Amazon, a co-author with Pablo Amaringo of Ayahuasca Visions: The Religious Iconography of a Peruvian Shaman, and co-author with Slawek Wojtowicz, Rick Strassman and Ede Frecska of Inner Paths to Outer Space: Journeys Through Psychedelics and Other Spiritual Technologies (2008).

Roy Martina

Roy Martina

Americký holistický lektor, lékař a specialista na zdravotní koučing. Jeho zájmem a životním posláním je pomoc při vyvážení zdraví a vitality, citově i mentálně a fyzicky. Věnuje se výzkumu léčení bloků a léčbě našich tendencí sabotovat vlastní tělo při snaze o vyléčení. V této oblasti vyvinul inovativní metodu léčení, která dokáže přemoci naše pokusy o mentální a emocionální sabotáž. Objevil také spojení mezi pamětí duše, DNA a morfogenetickým rezonančním polem.

Dan Millman

Dan Millman

Americký světový šampion v atletice, instruktor bojových umění, universitní profesor a autor mnoha knih. Po intenzivním, dvacetiletém duchovním hledání se Danovo učení zformovalo do Cesty pokojného bojovníka, jehož filozofie se stala životním stylem milionů lidí na celém světě. Podle autobiografické knihy Cesta pokojného bojovníka byl natočen celovečerní film.

Henri Monfort

Henri Monfort

Francouzský spisovatel, šaman a breatharián. Už déle než sedm let žije, jak říká, bez jídla a ani do budoucna nemá v úmyslu jíst fyzické potraviny. Jako malý byl často nemocný, měl slabá játra, což přičítal enormní konzumaci masa. V dospělosti svůj život zaměřil na duchovno, zabýval se transcendentální meditací. Přešel na vegetariánskou stravu, která je v souladu s konceptem “ahimsa” neboli nenásilí. Rozhodl se zbavit závislosti na jídle a výživu přijímat pouze z prány.

Raymond Moody

Raymond Moody

Americký průkopník vědeckého zkoumání otázky, která lidstvo zajímá po celou dobu jeho existence: Končí život naší fyzickou smrtí? Dr. Moody k danému tématu přistupuje striktně vědecky, bez jakékoliv snahy po senzaci. Osobně se setkal s několika tisícovkami lidí, kteří přežili svou klinickou smrt a měli osobní zážitek blízkosti smrti. Přesto Moody nehledá a nenabízí jednoznačnou odpověď na otázku, zda existuje život po životě. Naopak, snaží se klást další otázky a vyvolat diskusi.

Silvano Paolucci

Silvano Paolucci

Italský badatel, terapeut a šaman. Je zakladatelem mnoha holistických center zabývajících se duchovním rozvojem, organizátorem konferencí a seminářů (s Greggem Bradenem, Masaru Emotem, Bruce Liptonem) a také lektorem. Specializuje se na léčivé energie (krystaloterapie, starodávné esejské terapie, šamanské učení a další), je dlouholetým znalcem terapie prostřednictvím esejských zrcadel, učitelem meditace Mer-Ka-Ba a věnuje se také studiu pradávné moudrosti a dynamické theosofie.

Eric Pearl

Eric Pearl

Americký chiropraktik, autor metody Rekonektivního léčení a absolutní špička ve svém oboru. Poté, co „zázračně“ vyléčil desítky vážně nemocných lidí, opustil Eric Pearl svou lukrativní praxi a začal se věnovat rekonektivnímu léčení. Ve svých knihách, na svých seminářích i ve své každodenní praxi vysvětluje Eric jednoduché principy, které ve svém spojení vedou k léčení. Stačí se znovu propojit s energií, která je okolo nás, léčitelem se může stát každý z nás.

Jan Rak

Jan Rak

Český jaderný a kvantový fyzik, Po získání doktorátu se účastnil všech významných experimentů na urychlovačích po celém světě, v JINR v ruské Dubně, v CERN v Ženevě ve Švýcarsku, v Max Plank Institute v Heidelbergu v Německu, v Brookhavenské národní laboratoři v USA a nakonec na univerzitě v Jyvaskyle ve Finsku. Jeho hlavním předmětem výzkumu je relativistická kvantová teorie pole. Z vědecké obce je výjimečný i faktem, že zkoumá souvislost kvantové fyziky se spiritualitou. Jeho přednášky jsou často na téma nenahodilosti čehokoli, co se nám v životě stane. Realitu si podle Raka lidé vytváří svými myšlenkami.

 

 

 

 

Lance Secretan

Lance Secretan

Kanadský lektor vůdčích dovedností, poradce a guru inspiračního vedení. Formuloval ucelený pohled na principy systematického rozvoje “inspirovaného” a “inspirujícího” vedení druhých. Pomáhá lidem na cestě autentickým osobním i pracovním životem – na cestě utváření integrované osobnosti a plného rozvoje vůdčího potenciálu, který je dán každému z nás. K jeho klientům patří přední a nejvyhledávanější zaměstnavatelské organizace ve Spojených státech i v Kanadě.

Swami Vishwananda

Swami Vishwananda

Zakladatel Bhakti Margaz, duchovní učitel a Mistr, pochází z ostrova Mauricius. Již několik let navštěvuje země Evropy, Ameriky, Afriky i Asie, aby tam přinesl své poselství o univerzální Boží lásce. Inspiruje lidi, aby otevřeli svá srdce Boží lásce, byli k sobě láskyplnější a laskavější. Učí je překračovat hranice jednotlivých náboženství a přivádí k poznání, že za zdánlivými rozdíly se skrývá vše propojující Jednota.