RESPONDENTI

(Respondenti jsou seřazeni podle abecedy.)

„Lidé, které jsem zpovídal, vstupovali přirozeně do mého života, často na základě doporučení od přátel, nebo jsem s nimi strávil nějaký čas. Mnozí jsou autoři bestsellerů, jiní jsou méně známí. Podstatné je, co mně v daném okamžiku, během dlouhého rozhovoru před kamerou, řekli o smyslu života. Mohli se zde objevit úplně jiní myslitelé, ale objevili se právě tito lidé, protože vše je tak, jak má být. Jinak to v tento okamžik být nemohlo. Nikdo z nich asi není bez životních omylů, stejně jako já, stejně jako my všichni. Učíme se každý den. Do Tajemství a smyslu života patříme všichni, s celou svou minulostí i budoucností. Pro mne je důležité a podstatné, co zazní ve filmu, tak jak jsem všechny v přítomnosti potkal…“

 
Petr Vachler, autor filmu

 

Shaykha Amat-un-Nur

Shaykha Amat-un-Nur

(Naila Hayat Noon)

Shaykha Amat-un-Nur z Pákistánu má magisterský titul z komparativní filosofie – islámský a západní mysticismus. Patnáct let aktivně kráčí súfijskou cestou jako žákyně Pir Zia Inayat Khana, hlavy řádu Inayati, v němž je zástupkyní pro oblast Jihovýchodní Asie a duchovní poradkyní. Pracuje na odkrývání jediného Světla a Pravdy, vyzařující ze Srdce všech náboženských a duchovních tradic, duchovním vzděláváním a hlásáním krásy jednoty v různosti a harmonie lidské existence.

Vincent Bridges

Vincent Bridges

Americký spisovatel, badatel a cestovatel. Dlouhodobě se věnoval různým esoterickým naukám, tajemným a tajuplným aspektům dějin i života člověka, soustředil se na témata spojená s historií, geomancií, geobiologií, magií a hledání souvislostí. Byl považován za předního esoterického historika a patřil k uznávaným světovým autoritám na Nostradama a jeho proroctví. Zabýval se také studiem alchymie a s ní spojených historických osobností, např. alchymistů Johna Dee či Edwarda Kellyho. Bridges byl americkým divákům také známý jako moderátor dokumentů o Nostradamovi vysílaných programem History Channel. 

Rinaldo Brutoco

Rinaldo Brutoco

Americký lektor, spisovatel, kouč a expert na moderní technologie v odvětví průmyslu. Je nazýván praktickým vizionářem, nositelem změny a futuristou. Rinaldo publikoval řadu odborných článků a knih, které řeší úlohu a odpovědnost podniku v personálních, environmentálních a sociálních vztazích. Rinaldo jedinečným způsobem kombinuje teorii a praxi tak, aby usnadnil řídícím pracovníkům a organizacím přizpůsobit se změně prostřednictvím průlomových ideí.

Carl Johan Calleman

Carl Johan Calleman

Švédský biolog, spisovatel, expert na problematiku mayského kalendáře. Vystudoval toxikologii na univerzitě ve Stockholmu a zaměřil se na výzkum rakoviny a životního prostředí. Od roku 1979 se intenzivně zajímá o mayskou kulturu, spolupracuje s mayskou Radou starších. Tvrdí, že vývoj biologie, historie a lidského vědomí se odráží v mayském kalendáři. Callemanův výzkum naznačuje, že život se na naší planetě nevynořil náhodou a odnikud, ale že Země byla pro tento účel zvlášť vybrána. Jeho kniha The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness je jednou z nejprodávanějších knih o mayské kultuře všech dob.

Adjan Chaiwood

Adjan Chaiwood

Thajský opat kláštera Wat Nong Bua přišel do buddhistického kláštera po službě v armádě ve svých 28 letech. Adjan (thajský název pro učitele) následně strávil deset let v ústraní při meditaci, a dva roky v naprosté samotě v jeskyni. Opat kláštera zastává v buddhistické hierarchii i v thajském společenském životě vysoké postavení.

Deepak Chopra

Deepak Chopra

Ind žijící v USA je světovou autoritou v oblasti výživy, zdravého života a osobního rozvoje. Vedl lékařskou praxi se specializací na endokrinologii, je univerzitním profesorem. Vytvořil vlastní filosofii léčení, která propojuje tradiční východní léčitelské umění s tím nejlepším, co nabízí západní medicína. Základním pilířem našeho zdraví je propojení mysli a těla a péče o jejich rovnováhu. Naším záměrem pak je dosažení fyzického uzdravení, emocionální svobody a vyššího stavu vědomí. Je autorem řady světových bestsellerů, z nichž největšího úspěchu dosáhla kniha Sedm duchovních zákonů úspěchu: Praktický návod k naplnění snů.

 
 
Kiesha Crowther

Kiesha Crowther

(Little Grandmother)

Americká šamanka, která patří mezi světové Strážce moudrosti. Jejím úkolem je předávat důležité poselství předků týkající se přechodu Země do vyšší dimenze. Založila Kmen mnoha barev (Tribe of Many Colors), do něhož zve všechny, kdo chtějí pomoci Matce Zemi, přejí si žít svým srdcem a dokážou si uvědomit, kým skutečně jsme. Její poselství apeluje na změnu individuálního a planetárního vědomí tak, abychom mohli žít v míru a vzájemné harmonii se vším kolem nás.

Ruediger Dahlke

Ruediger Dahlke

Německý lékař a psychoterapeut se zaměřením na komplexní medicínu. Vystudoval lékařství na univerzitě v Mnichově, po té absolvoval lékařskou přípravu v oboru přírodní léčby a psychoterapie. Získal také praktické poznatky z oblasti regresní terapie. Kromě práce psychoterapeuta se věnuje psaní knih, pořádání přednášek a seminářů. Je autorem více než 40 knih, které byly přeloženy celkem do 25 jazyků. Jeho nejznámějšími a nejpřekládanějšími knihami jsou Nemoc jako cesta a následná Nemoc jako řeč duše.

Emaho

Doug DeVito

Vystudoval chemické inženýrství a marketing. Mnoho let se podílel na marketingu unikátní léčitelské metody Erica Pearla The Reconnection. Založil první program podpory lidí praktikujících tuto metodu. Podílel se i na výuce programu The Reconnection pro rozvoj učitelů a mentoring praktikujících. Byl i jedním z primárních instruktorů, vyučujících na seminářích s Ericem Pearlem. Je také první osobou, kterou Eric vybral a zaučil, aby mohl vést semináře Reconnective Healing.

Masaru Emoto

Masaru Emoto

Japonský vědec, který se zabýval výzkumem vody. Zjistil, že v jednotlivých vzorcích zkoumané vody vznikají rozličné krystalické útvary nejen v závislosti na tom, jaký je její původ (zda jde o vodu dešťovou, minerální, vodovodní, vodu z přehradních jezer či ledovců), ale že reakce vody (vznik krystalů, jejich symetrie či “krása”) závisí na tom, jak člověk s vodou nakládá. Zjistil, že utváření “vodních krystalů” lze ovlivnit například působením mobilního telefonu, televize, hudby, řeči a dokonce “pouhého” myšlení. Jeho kniha Skrytá tajemství vody se v roce 2004 stala New York Times bestsellerem.

Jorge N Ferrer Ph D

Jorge N. Ferrer

Španěl žijící v USA je autorem oceňovaných knih například Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory Vision of Human Spirituality. V roce 2009 se stal poradcem organizace Religions for Peace při OSN v rámci výzkumného projektu zaměřeného na řešení globálních mezináboženských konfliktů.  Vede kurzy zaměřené například na transpersonální studie, ukotvené spirituální bádání, komparativní mysticismus, integrální rozvoj, teoretický výzkum nebo spirituální pohled na sexualitu a vztahy.

Charles Grob

Charles Grob

Doktor medicíny a ředitel oddělení dětské a adolescentní psychiatrie v UCLA Medical Center a prof. psychiatrie a pediatrie na UCLA School of Medicine. Grob provedl první vládou schválenou psychobiologickou výzkumnou studii MDMA a byl hlavním řešitelem mezinárodního výzkumného projektu v brazilské Amazonii, kde studoval rostlinný nápoj ayahuasca. Publikoval také první výzkumnou práci, po několika desetiletích, o bezpečnosti a účinnosti léčby psilocybinem u pacientů v konečném stádiu rakoviny. Je zakládajícím členem představenstva Heffter Research Institute.

Lino be Guinsada

Lino be Guinsada

Filipínský léčitel, zakladatel spirituálního a léčebného centra Ragara Beach na ostrově Mindoro na Filipínách. Má neobyčejný dar léčit lidi a pomáhat jim najít či zesílit životní sílu, harmonii a zdraví. Léčba spočívá prostoupením rukou do těla na místa disharmonie či místa, kde se nacházejí energetické bloky způsobující nemoc. Své poslání vnímá jako misi a šíření Světla a sám sebe považuje za nástroj Ducha Svatého, který léčí tělo, duši i mysl člověka.

John Hawken

John Hawken

Britský psychoterapeut, konzultant, učitel tantry a šamanismu. John je jedním z nejzkušenějších učitelů tantry a práce s energií v Evropě, je vedoucím lektorem dlouhodobých výcvikových programů rozvíjení lásky, sexuality, intimity a partnerských vztahů pro dospělé. V jeho pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla, a tím pádem nalezení naší celistvosti.

James Humble

Jim Humble

Americký objevitel léčivých účinků roztoku, který nazval MMS – Master Mineral Solution. Tento roztok účinkuje na 90% všech známých nemocí, pomáhá při řadě chorob, které současná věda léčit neumí a navíc je levný. MMS, z něhož se uvolňuje oxid chloričitý, je schopen podle postupů Jima Humbla likvidovat veškeré patogenní mikroorganismy, které způsobují nemoci a to bez jakéhokoliv poškození zdravých lidských buněk. MMS je známé po celém světě a počet jeho uživatelů stále roste.

James Humble

James Joachim Hurtak

Americký sociolog, lingvista, futurista a autor. Úzce a dlouhodobě spolupracuje se svou manželkou Desiree. Zabývají se pestrou škálou oborů, včetně náboženství a filozofie, životního prostředí, nekonvenčními teoriemi v oblasti planetárních věd a archeologie, atd. Prostřednictvím “Akademie pro budoucnost vědy” se snaží povzbudit lidi, aby využívali nové a nově vznikající technologie. Akademie také podporuje vzdělávání, environmentální studia a filozofii, nebo sociální projekty spojené s ochranou původních domorodých kmenů.

Ana Auntie Kapihe

Ana Auntie Kapihe

Havajská šamanka, která své znalosti zdědila po předcích, zejména po dědečkovi Josephovi Kapihe, který předal Aně veškeré své vědění, včetně techniky masáže Lomi Lomi. Ana spojuje tradiční havajské učení a původní moudrost indiánů kmene Hopi. Pobývala také v japonském klášteře, prošla Sufi zasvěcením, ovládá Jaj-Do techniku japonského meče a vyučuje judo.

Konstantin Korotkov

Konstantin Korotkov

Ruský univerzitní profesor, vědec, držitel 17 patentů na vynálezy v oblasti biofyziky. Přednáší informatiku a biofyziku, je autorem 9 knih, publikoval přes 200 článků v odborných časopisech. Svůj život zasvětil studiu duchovních světů z vědeckého hlediska. Zabývá se elektrofotonikou, která umožňuje přímé sledování lidského energetického pole v reálném čase a pozorování nerovnováhy ovlivňující individuální zdravotní stav. Následně usnadňuje diagnózu pacientů.

Ervin Laszlo

Ervin László

Maďarský filosof vědy, zakladatel systémové filosofie a teorie obecné evoluce a jeden z vůdčích teoretiků integrálního myšlení. Proslul rovněž svou prací v oblasti výzkumu budoucnosti a v posledních letech pak zejména svou kosmologickou teorií spojitosti („Ákášické paradigma“) či novým konceptem kosmu, života a vědomí. Světově nejpřekládanější knihou tohoto myslitele je titul Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything.

Sergei Lazarev

Sergej Nikolajevič Lazarev

Ruský léčitel, psycholog, bioenergoterapeut a autor mnoha knih. Objevil a popsal karmický mechanismus, který již byl v mnoha pramenech popisován, ale dosud nebyl nikým prozkoumán. Jako první v historii nejenom rozpoznal nejhlubší struktury duše ovlivňující náš osud a zdraví, ale také na základě nesčetných studií dokázal, že působením na chování a emoce člověka můžeme měnit k lepšímu jeho osud, charakter i zdraví. V jeho výzkumech se věda a náboženství spojují v jeden harmonický celek. Stejně tak i série jeho 12 knih nazvaných Diagnostika karmy.

Paramhans Swami Maheswarananda

Paramhans Swami Mahéšvaránanda

Indický autor systému “Jóga v denním životě”, zakladatel Mezinárodní společnosti Šrí Díp Mádhavánanda Ášram. Starodávnou jógovou tradici propojil se svými bohatými zkušenostmi a výsledky bádání moderní vědy a vytvořil tak mistrovsky uspořádaný systém Jóga v denním životě. Učí, jak dosáhnout dobrého zdraví fyzického, mentálního, sociálního a duchovního, jak dospět k harmonii, vnitřnímu míru a duchovnímu rozvoji.

Lynne McTaggart

Lynne McTaggart

Americká spisovatelka, novinářka, vydavatelka a lektorka. Okruh jejího zájmu by se dal nazvat „mostem mezi vědou a spiritualitou“, zabývá se vědomím, fyzikou, praktikami konvenční i alternativní medicíny a vědou o spiritualitě. Lynne je autorkou kurzu Living The Field a pořádá velice úspěšné konference a workshopy, které mají lidem pomoci využívat nejnovější vědecké modely a výzkumy v každodenním životě. Její kniha The Field, kde tvrdí, že vesmír je sjednocen interaktivním polem, byla přeložena do 14 jazyků. 

Tim Mitchell

Tim Mitchell

Australský lektor a učitel Védské meditace, ájurvédy a jógy. Na svých seminářích prezentuje praktický způsob, jak žít svůj život v souladu s cykly a rytmy světa kolem nás, jak porozumět jedinečnosti každého z nás a žít tak svůj život ve zdraví, pohodě a naplno. Kvalita všeho, co děláme, přímo závisí na tom, jak dobře či špatně jsme odpočatí – kde chybí kvalitní odpočinek, chybí i síla a tvořivost. Přístupnou a moderní formou vysvětluje, že ájurvéda není cizokrajná věda, ale praktická moudrost.

Anisia Semizool Mongush

Anisja Semizool Monguš

Jihosibiřská šamanka, odbornice na tradiční rituály a zpěvy, pochází z Ruské republiky Tuva. Šamankou se stala v pětatřiceti letech po dlouhodobé nemoci, z níž se nemohla uzdravit. Její rodina tehdy přizvala k nemocné šamanku, která zjistila, že se jedná o projevy „šamanské nemoci“ a pozvala ji do šamanského domu v Kyzylu. Anisja její pozvání přijala a naučila se zde tamní šamanské praxi.

Tim Wallace Murphy

Tim Wallace Murphy

Britský badatel, publicista a odborník na staroanglické dějiny. Zaměřoval se na gnosticismus, historii templářského řádu a středověké esoterické tradice.  Zakladatel Evropského institutu pro studium dědictví templářů. Ve svých knihách a přednáškách se zabýval tím, jak spirituální transformace ovlivňuje jednání v reálném světě, v minulosti i přítomnosti, a nabízí zasvěcený a do hloubky jdoucí pohled na témata, která by nám, podle některých autorit, měla zůstat utajena. Zásadní v tomto směru je jeho kniha Hidden Wisdom – Secrets of the Western Esoteric Tradition.

Silvano Paolucci

Silvano Paolucci

Italský badatel, terapeut a šaman. Je zakladatelem mnoha holistických center zabývajících se duchovním rozvojem, organizátorem konferencí a seminářů (s Greggem Bradenem, Masaru Emotem, Bruce Liptonem) a také lektorem. Specializuje se na léčivé energie (krystaloterapie, starodávné esejské terapie, šamanské učení a další), je dlouholetým znalcem terapie prostřednictvím esejských zrcadel, učitelem meditace Mer-Ka-Ba a věnuje se také studiu pradávné moudrosti a dynamické theosofie.

Srikumar Rao

Šrikumar Rao

Indický profesor, kouč, lektor na několika prestižních školách. V minulosti pracoval na manažerských pozicích ve významných světových společnostech. Je autorem několika knižních bestsellerů, které se zabývají osobním rozvojem. Ve svých kurzech vychází mj. z východní filozofie, kterou přizpůsobuje jedinci žijícímu v postindustriální společnosti. Ve svých kurzech manažerům radí, jak dosáhnout vyrovnaného života, jak dosáhnout štěstí. Sám říká: „Očekávat, že meditace v Indii vyřeší váš život, je vážně mimo…“

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz

Mexický autor knih o neošamanismu, spiritualitě New Age a novém poselství vedoucím člověka k osobní svobodě. Zkoumal lidskou mysl z pohledu toltéckých tradic i z vědeckého hlediska, propojil starobylé vědění s moderními teoriemi a vytvořil nové poselství pro celé lidstvo, které je založeno na pravdě a zdravém rozumu. Jeho nejznámější kniha Čtyři dohody poprvé vyšla v roce 1997 a jen v USA se prodalo přes deset miliónů výtisků. Kniha byla přeložena do 46 jazyků.

 
 
 
David Steindl-Rast

David Steindl-Rast

Rakouský duchovní, který ve Vídni vystudoval umění, antropologii a psychologii na Akademie der bildenden Künste (MA) a na Universität Wien (PhD). V roce 1953 vstoupil do benediktinského kláštera Mount Saviour v Pine City, NY.

Na pokyn tamějšího opata se účastnil buddhisticko-křesťanského dialogu, k němuž v roce 1967 získal povolení Vatikánu.

V roce 1975 mu byla udělena Cena Martina Bubera za zásluhy o budování mostů mezi náboženskými tradicemi.

 
Jenny Wade

Jenny Wade

Psycholožka, která se specializuje na strukturování vědomí a na to, jak změny vědomí mohou rozšířit lidský potenciál. Její výzkum variací v normálním vědomí dospělých tvoří základ celé praxe a organizace, např. v programu transformativního vedení sponzorovaného Mezinárodní mírovou nadací a knížetem Alfrédem z Lichtenštejna. Zaměřuje se na prenatální vědomí a vědomí blízké smrti, nondualitu. Wade je autorkou knihy Changes of Mind: A Holonomic Theory of the Evolution of Consciousness, Transcendent Sex: When Lovemaking Opens the Veil a mnoha odborných článků.

Brandon Bays

Brandon Bays

Americká učitelka v oblasti léčení těla a mysli. Po vážné nemoci, kterou si sama dokázala vyléčit bez pomoci operací a léků, zformulovala unikátní léčebnou metodu zvanou Cesta (The Journey). Cesta umožňuje účinnou léčbu emocionálních a fyzických problémů na buněčné bázi, patří mezi mezinárodně uznávané, vysoce účinné léčebné procesy. Osobní zkušenost a metody léčby zformulovala v knize Cesta, která byla přeložena do 23 jazyků a stala se světovým bestsellerem.

Dannion Brinkley

Dannion Brinkley

Americký autor, který ve svých knihách popisuje zkušenosti lidí se zážitky blízkých smrti. Ve svém zkoumání vychází i z vlastní zkušenosti, při které byl 28 minut v klinické smrti. Během těchto 28 minut zažil detaily již dříve popisované lidmi se zkušeností s klinickou smrti.

Lorna Byrne

Lorna Byrne

Irská mystička a spisovatelka. Od nejútlejšího věku vídala anděly a hovořila s nimi. V knize Andělé v mých vlasech poprvé otevřeně hovoří o svých zážitcích. Ve své druhé knize Schody do nebe píše o vztahu lidské duše k tělu. Ve třetí knize Andělské poselství naděje zdůrazňuje sílu modlitby, lásky. Svým fanouškům (nehledě na jejich náboženské vyznání) poskytuje především naději a pomáhá jim uvědomit si, že mají po svém boku strážného anděla, ať už se v životě cítí jakkoliv osamělí.

Ricardo Cervantes Cervantes

Ricardo Cervantes Cervantes – El Gorila

Ricardo Cervantes Cervantes, narozený v Mexiku, známý jako „El Gorila“, vyrostl na studiu tradičních způsobů svého lidu v toltécké komunitě Teotihuacánu. Je velvyslancem toltécké kultury a člen Rady prarodičů. Stal se spoluzakladatelem institucí Centro Cultural Tolteca de Teotihuacan AC a Tlahuizcalpantecuhtli Teopanacazco Native Dance Group, zaměřených na zachování a šíření domorodých kultur Mexika. Ricardo je jedním z duchovních vůdců své komunity a za své iniciativy si získal respekt mexické vlády. Podílel se také na pomoci klinice “Angel Notion” na Yucatánu využívající jak západní tak i domorodé způsoby léčby.

Peter Chappell

Peter Chappell

Anglický homeopat a vynálezce. Založil několik homeopatických klinik a dal podnět ke vzniku mnoha homeopatických škol v různých zemích světa. Jeho mnohaleté zkušenosti získané s pacienty s AIDS v Africe a více než třicetiletá homeopatická praxe ho přivedly k myšlence vyvinout vlastní rezonanční technologii PPD (Přirozená cesta k vnitřní svobodě), zaměřenou na zlepšování fyzické i mentální kondice a tím na zvyšování kvality života.

Andreas Clauss

Andreas Clauss

Německý autor, podnikatel a spoluzakladatel nadace “Novertis Stiftung” v Berlíně. Byl označován za hlavního představitele fyzické ekonomie a bankovního a ekonomického heretika. Andreas pracoval přes 20 let ve finančním sektoru a velmi zábavně a srozumitelně vysvětloval pozadí finanční a hospodářské krize. Ukazoval, proč ke krizi muselo dojít, jaký budoucí vývoj se na nás chystá a jaké existují možnosti ubránit se – fakta hovoří sama za sebe. 

James A. Cusumano

James A. Cusumano

Americký podnikatel, vědec, hudebník a filmový producent. Vystudoval chemii, pracoval ve společnosti Exxon, v Silicon Valley založil společnost Catalytica. Z Kalifornie se později přestěhoval do České republiky, kde inicioval vznik programů zaměřených na tzv. vědomý leadership. Je dlouholetým přítelem Deepaka Chopry, zajímá se o kvantovou fyziku a je autorem knih Kosmické vědomí: Cesta k blahobytu, štěstí a úspěchu a Rovnováha: Spojení práce a života

Erich Anton Paul von Daniken

Erich Anton Paul von Däniken

Švýcarský spisovatel a záhadolog, je považován za zakladatele tzv. spekulativní archeologie. Ve svých knihách prezentuje teorie, že Zemi v minulosti navštěvovali mimozemšťané a ovlivňovali historii lidstva. Svou první a asi nejdůležitější knihu Vzpomínky na budoucnost vydal v roce 1968. Dänikenovy knihy byly přeloženy do 28  jazyků, bylo prodáno více než 60 miliónů výtisků, prakticky každý titul se stal bestsellerem.

Emaho

Emahó

Emahó je americký Indián kmene Tewa. Už více než dvacet let se věnuje rituálu očistného Ohňového tance, ve kterém ukazuje, že neexistuje rozdíl mezi duchovním světem a světem práce a života. Jde o to naučit lidi nezávislosti ve svém vlastním životě, aby pak mohli učit své děti, jak stát na vlastních nohou a jak mít dobrou schopnost vlastního úsudku.

Sandra Epstein

Sandra Epstein

Brazilská lektorka a umělkyně. Studovala pedagogiku a umění, zabývala se psychologií a šamanismem. Po letech terapeutické praxe, pozorování a komunikace s biodiverzitou Atlantského deštného pralesa vytvořila esence Araretama a vzdělávací systém Araretama Emoční Fitness. Skrze tento systém nás prales učí obohatit a porozumět naší vnitřní biodiverzitě: co se děje uvnitř nás samotných, jaké jsou naše dichotomie a jak s nimi zacházet.

Amit Goswami

Indický vědec a profesor. Svůj život zasvětil kvantové fyzice, jeho specialitou je propojení této vědy s každodenním životem a se spiritualitou. Podle Goswamiho je možné propojit svět vědy a spirituality a v rámci kvantové fyziky vytvořit prostor pro duchovní koncepty, i pro témata, jako jsou Bůh, život po smrti nebo reinkarnace.

Amit Goswami
Stanislav Grof

Stanislav Grof

Americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie. Kromě teoretického nástinu tohoto hnutí zkoumal také využití změněných stavů vědomí při léčení. Je objevitelem holotropního dýchání, napsal několik knih na téma psychospirituální krize. Grof je propagátorem názoru, že vědomí není průvodním jevem hmoty, ale prvotní vlastností bytí. Za patrně nejvlivnější a jednu z nejdůležitějších knih o lidské psychice je považována dvoudílná Cesta psychonauta.

Alicia Hamm

Alicia Hamm

Indiánská šamanka původem z Argentiny. Pracuje s tradičními rituály svých učitelů z kmenů Hopi a Lakota. Na seminářích pracuje z lakotským „medicine wheelem“, což je metoda čtyř posvátných směrů a čtyř částí naší duše – vnitřní dítě, žena, muž a duše. Naslouchá Matce Zemi a Velkému duchu. Kontaktem s nimi se nechává vést při své práci. Je „mostem“ – je to i její první iniciační jméno. Dále čistí čakry, lokalizuje duši – to znamená, pokud duše člověka není v těle, je schopna ji vrátit zpět. To může nastat po těžkém traumatu, nehodě, nemoci, těžké životní situaci. Pracuje s léčením ducha místa a umí naslouchat duši člověka, kterou léčí. Mezi její učitele patřili Walace-Black Elk (Černý los), Swift Deer (Hbitý jelen), Brave Buffalo (Odvážný bizon) a The Lord of the winds (Pán větrů a další).

Octavio Rettig Hinojosa

Octavio Rettig Hinojosa

V Mexiku vystudovaný lékař, provedl více než 6000 sezení s přírodní látkou obsahující silnou psychedelickou sloučeninu 5-Meo-DMT (ropucha Bufo Alvarius, yopo), aby pomohl lidem zotavit se z různých problémů duševního zdraví. Lékařské vzdělání získal na University of Guadalajara v Mexiku. Poté, co objevil léčivé účinky sekretu ropuchy Bufo Alvarius, zavedl tento nástroj u kmene Seri v sonorské poušti, kde ropucha žije. Během let vyvinul unikátní léčebnou neošamanskou fúzi využívající této substance. Napsal knihu Toad of Dawn.

Desiree Hurtak

Desiree Hurtak

Americká socioložka, environmentalistka a filmová producentka. Úzce spolupracuje se svým manželem. Zabývá se mj. environmentálními studiemi a filmovou dokumentací domorodých kultur a aktivitami pro zachování jejich kulturního dědictví. Je spoluzakladatelkou “Akademie pro budoucnost vědy“.

David Vaughan Icke

David Vaughan Icke

Jeden z nejviditelnějších, nejotevřenějších a zároveň nejkontroverznějších britských spisovatelů a lektorů, označovaný za mistra globální konspirace. Icke byl sportovním komentátorem televize BBC a mluvčím Strany zelených, později začal hlouběji pátrat po podstatě řízení a ovládání našeho světa. Zabývá se manipulací lidské rasy v naší současné realitě a prezentuje nové úrovně jejího chápání. Zásadní knihou Davida Ickea, která se dočkala mnoha reedicí, je Truth Vibrations.

 
 
Mabel Katz

Mabel Katz

Argentinský motivační spíkr, konzultantka, lektorka, autorka úspěšných knih. Patří mezi světové autority starého havajského učení Ho´oponopono. Mabel transformovala tuto spirituální metodu do prostředí velkých firem a mezinárodních korporací, kde slaví obrovské úspěchy, a kde ji provází hmatatelné výsledky. Žitím Ho´oponopono můžeme nejsnazší cestou dosáhnout rovnováhy, klidu, míru, hojnosti, zdraví, úspěchu a spokojenosti ve všech oblastech našeho života, a to pomocí mentálního a fyzického čištění, v procesu pokání, odpuštění a proměny. Její nejúspěšnější a nejprodávanější knihou je Tajemství jednoduché cesty.

Lui Krieg

Lui Krieg

Britský hudebník, lektor a léčitel. Na svých cestách po Indii, Thajsku a Americe si začal uvědomovat léčivou sílu krystalů a drahých kamenů. Po objevu jejich neomezených a charakteristických vlastností začal se svými návrhy designu a samotnou výrobou unikátní sady šperků a transformačních nástrojů. Založil Crystal Sound Academy of England, která se zabývá novými technikami léčení za pomoci zvuků krystalů – Crystal Sound Healer.

Ihaleakala Hew Len

Ihaleakala Hew Len

Havajský terapeut, psycholog, nedávno zesnulá světová autorita na učení Ho’oponopono. Byl označován za nejpodivuhodnějšího terapeuta světa – dokázal totiž uzdravit i zdánlivě nevyléčitelné a psychicky narušené pacienty, často bez nutnosti osobního kontaktu. Prastaré havajské učení Ho’oponopono aktualizoval a upravil pro dnešní svět, a jeho prostřednictvím nás jeho následovníci učí rozpouštět vzpomínky, které způsobují bloky a problémy.

Eduardo Luna

Eduardo Luna

Doktorát z komparativní religionistiky obdržel na Stockholm Univerzity. Byl i profesorem antropologie na University of Santa Catarina v Brazílii. Je ředitelem Wasiwaska, výzkumného centra pro studium psychointegračních rostlin, vizionářského umění a lidského vědomí v Brazílii. Dr. Luna je autorem knihy Vegetalismo: Shamanism Among the Mestizo Population of the Peruvian Amazon, spoluautorem s Pablo Amaringo na knize Ayahuasca Visions: The Religious Iconography of a peruvian Shaman a spoluautorem s Slawek Wojtowicz, Rick Strassman a Ede Frecska na knize Inner Paths to Outer Space: Journeys Through Psychedelics and Other Spiritual Technologies (2008).

Roy Martina

Roy Martina

Americký holistický lektor, lékař a specialista na zdravotní koučing. Jeho zájmem a životním posláním je pomoc při vyvážení zdraví a vitality, citově i mentálně a fyzicky. Věnuje se výzkumu léčení bloků a léčbě našich tendencí sabotovat vlastní tělo při snaze o vyléčení. V této oblasti vyvinul inovativní metodu léčení, která dokáže přemoci naše pokusy o mentální a emocionální sabotáž. Objevil také spojení mezi pamětí duše, DNA a morfogenetickým rezonančním polem.

Dan Millman

Dan Millman

Americký světový šampion v atletice, instruktor bojových umění, universitní profesor a autor mnoha knih. Po intenzivním, dvacetiletém duchovním hledání se Danovo učení zformovalo do Cesty pokojného bojovníka, jehož filozofie se stala životním stylem milionů lidí na celém světě. Podle autobiografické knihy Cesta pokojného bojovníka byl natočen celovečerní film. Millman je zatím autorem 18 knih, které byly dohromady přeloženy do 29 jazyků.

Henri Monfort

Henri Monfort

Francouzský spisovatel, šaman a breatharián. Už déle než sedm let žije, jak říká, bez jídla a ani do budoucna nemá v úmyslu jíst fyzické potraviny. Jako malý byl často nemocný, měl slabá játra, což přičítal enormní konzumaci masa. V dospělosti svůj život zaměřil na duchovno, zabýval se transcendentální meditací. Přešel na vegetariánskou stravu, která je v souladu s konceptem “ahimsa” neboli nenásilí. Rozhodl se zbavit závislosti na jídle a výživu přijímat pouze z prány. V roce 2009 o své životní filozofii vydal knihu Pránická výživa: Jiná cesta ke spiritualitě, která byla přeložena do mnoha světových jazyků.

Raymond Moody

Raymond Moody

Americký průkopník vědeckého zkoumání otázky, která lidstvo zajímá po celou dobu jeho existence: Končí život naší fyzickou smrtí? Moody k danému tématu přistupuje striktně vědecky, bez jakékoliv snahy po senzaci. Osobně se setkal s několika tisícovkami lidí, kteří přežili svou klinickou smrt a měli osobní zážitek blízkosti smrti. Přesto Moody nehledá a nenabízí jednoznačnou odpověď na otázku, zda existuje život po životě. Naopak, snaží se klást další otázky a vyvolat diskusi. Nejznámější z jeho 11 knih je nepochybně Život po životě, kniha, které se celosvětově prodalo na 13 miliónů výtisků.

Cacique Ninawa Interviewee

Cacique Ninawa

Ninawa je náčelník kmene Huni Kui, který žije ve státě Acre v brazilské Amazonii. Je léčitelem a aktivistou za práva původních obyvatel a předsedá Federaci Huni Kui neboli Kaxinawa, což znamená „pravý lid“. Jeho etnická skupina čítá asi 8 000 lidí, kteří žijí na území o rozloze 114 000 hektarů. Ninawa se angažuje také v agrolesnictví a v boji proti financializaci s emisemi uhlíku. V říjnu 2017 se Ninawa připojil k Alianci strážců Matky přírody a to na setkání, jehož výsledkem byla Deklarace Aliance strážců a dětí Matky Země.

Eric Pearl

Eric Pearl

Americký chiropraktik, autor metody Rekonektivního léčení a absolutní špička ve svém oboru. Poté, co touto metodou zázračně vyléčil desítky vážně nemocných lidí, opustil Eric Pearl svou lukrativní praxi a začal se věnovat rekonektivnímu léčení. Ve svých knihách, na svých seminářích i ve své každodenní praxi vysvětluje Eric jednoduché principy, které ve svém spojení vedou k léčení. Stačí se znovu propojit s energií, která je okolo nás, léčitelem se může stát každý z nás. Nejúspěšnější Pearlovou knihou je The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself, která byla přeložena do 40 jazyků.

Jan Rak

Jan Rak

Český jaderný a kvantový fyzik. Po získání doktorátu se účastnil všech významných experimentů na urychlovačích po celém světě, v JINR v ruské Dubně, v CERN v Ženevě ve Švýcarsku, v Max Plank Institute v Heidelbergu v Německu, v Brookhavenské národní laboratoři v USA a nakonec na univerzitě v Jyvaskyle ve Finsku. Jeho hlavním předmětem výzkumu je relativistická kvantová teorie pole. Z vědecké obce je výjimečný i faktem, že zkoumá souvislost kvantové fyziky se spiritualitou. Jeho přednášky jsou často na téma nenahodilosti čehokoli, co se nám v životě stane. Realitu si podle Raka lidé vytváří svými myšlenkami.

 

 

 

 

Lance Secretan

Lance Secretan

Kanadský lektor vůdčích dovedností, poradce a guru inspiračního vedení. Formuloval ucelený pohled na principy systematického rozvoje “inspirovaného” a “inspirujícího” vedení druhých. Pomáhá lidem na cestě autentickým osobním i pracovním životem – na cestě utváření integrované osobnosti a plného rozvoje vůdčího potenciálu, který je dán každému z nás. K jeho klientům patří přední a nejvyhledávanější zaměstnavatelské organizace ve Spojených státech i v Kanadě.

Swami Vishwananda

Swami Vishwananda

Zakladatel Bhakti Marga, duchovní učitel a Mistr, pochází z ostrova Mauricius. Již několik let navštěvuje země Evropy, Ameriky, Afriky i Asie, aby tam přinesl své poselství o univerzální Boží lásce. Inspiruje lidi, aby otevřeli svá srdce Boží lásce, byli k sobě láskyplnější a laskavější. Učí je překračovat hranice jednotlivých náboženství a přivádí k poznání, že za zdánlivými rozdíly se skrývá vše propojující Jednota.